Öt éves rekordot döntött a Miskolci Egyetem

írta Sajtóközlemény, 2018. július 30–ánMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

CAMPUS

Tovább emelte népszerűségét a Miskolci Egyetem, több éves rekordot döntött a felvettek száma – derül ki a 2018. július 25-én közzétett ponthatárok első értékeléséből. A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest közel 2 százalékkal emelkedett, amivel várhatóan a felsőoktatási intézmények között országosan is az élmezőnyben foglalunk helyet.

Öt éves rekordot döntött a Miskolci Egyetem

A 2018. ÉVI JÚLIUSI FELVÉTELI ADATAI
A MISKOLCI EGYETEMEN

Tovább emelte népszerűségét a Miskolci Egyetem, több éves rekordot döntött a felvettek száma derül ki a 2018. július 25-én közzétett ponthatárok első értékeléséből.

 

 A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest közel 2 százalékkal emelkedett, amivel várhatóan a felsőoktatási intézmények között országosan is az élmezőnyben foglalunk helyet. A Miskolci Egyetem karaira 2018-ban összességében 5088-an jelentkeztek, közülük ez idáig 2316-an nyertek felvételt – ami a jelentkezők 46 százaléka. Az első helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (2960 fő) több mint 78 százaléka kezdheti meg nálunk a tanulmányait szeptemberben.

 

 Fontos kiemelni, hogy a tavalyi 1722-höz képest idén 1776 fő lesz állami ösztöndíjas, ami a felvett hallgatóink 77 százaléka. Ez önmagában mutatja az intézmény stabilitását. Emellett továbbra is nagyon sokan vannak meggyőződve a nálunk szerzett diploma munkaerőpiaci értékéről, amit az a tény is alátámaszt, hogy tavalyhoz hasonlóan most is igen nagy (idén 540 fő) az önköltséges képzésre felvettek száma. Jelentősen emelkedett az alapképzésekre bejutók létszáma, a tavalyi 1358-ról 1424-re (ez 5 százalékos növekedés), míg a felsőoktatási szakképzéseink több mint 6 százalékkal több hallgatót vonzottak (a tavalyi 275 után idén 292 főt). A Miskolci Egyetem mesterképzéseire a nyári, általános felvételi eljárásban felvettek száma 415 fő, ami egyértelműen jelzi ennek a magasabb képzési szintnek a további népszerűségét.

 

 Összességében a Miskolci Egyetemre felvett hallgatói létszám a megállapított ponthatárok alapján az adott demográfiai folyamatok mellett az utóbbi öt évet tekintve az idén, 2018-ban a legmagasabb, úgy, hogy a felsőoktatási intézmények alapszakjaira való bejutáshoz szükséges minimális ponthatár 2015-ben országosan 280 pontra emelkedett.

 

 A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre fokozódó versenyben a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek és a több intézményből integrált nagyvárosi egyetemek között.

 

 A 2018 júliusában felvett létszámokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói létszámemelkedést ért el a karok többsége: a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 7 fővel, az Egészségügyi Kar 14 fővel, a Gazdaságtudományi Kar 46 fővel, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar pedig 90 fővel vehetett fel idén több hallgatót, míg a Műszaki Földtudományi Kar a külföldi hallgatói létszám növelésében jár élen. Szintén kiemelendő, hogy a fent említet karok, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar egyaránt növelni tudták az állami ösztöndíjjal felvett hallgatók létszámát.

 

A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarország régió tudásközpontjaként felelősséget érez a régió egészéért, ezért továbbra is fontos küldetésének tekinti, hogy kiválasztott képzéseit az arra igényt bejelentő észak-magyarországi településeken "házhoz vigye". A 2018/2019. tanévben ennek megfelelően folytatódnak a kihelyezett képzések Ózdon és Sátoraljaújhelyen. Ózdon a Bölcsészettudományi Kar Szociális munka és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus szakja indul újra, míg Sátoraljaújhelyen az Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] szakján lesznek elsőéves hallgatóink.

 

 A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét az egyetem a pótfelvételi eljárásban is meghirdeti.

 

Egyetemi LEG…-ek

 Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is csak kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejutni.

 

 A Miskolci Egyetem képzései közül az Állam- és Jogtudományi Kar állami ösztöndíjas Jogász szakjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt a központilag előírt 460 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 410 pont kellett a következő szakok állami ösztöndíjas képzéseire történő bejutáshoz is: Igazságügyi igazgatási, Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, Angol-német tanár, Angol-földrajz tanár, Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás.

 

 Az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Gépészmérnöki (151 fő); Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász (106 fő); Egészségügyi Kar: Gyógytornász (101 fő); Gazdaságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzsment (92 fő); Bölcsészettudományi Kar: Anglisztika (52 fő); Műszaki Anyagtudományi Kar: Anyagmérnöki (46 fő); Műszaki Földtudományi Kar: Műszaki földtudományi (29 fő); Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: Zenetanár-zongoratanár (8 fő).

AZ EGYES KAROK FELVÉTELI EREDMÉNYEI

 

Műszaki Földtudományi Kar (MFK) – A legtöbb külföldi ösztöndíjas hallgató a Miskolci Egyetemen

 

Az alapszakos felvételi tekintetében (Földrajz, Környezetmérnöki és Műszaki földtudományi alapszakok) a két mérnöki alapszak nagyjából tartotta a tavalyi felvételi számokat. A mesterszakokon (Bánya- és geotechnikai mérnöki, Olaj- és gázmérnöki, Hidrogeológus, Környezetmérnöki, Olajmérnöki) összesen 26 magyar hallgatót vett fel a kar országosan egyedülálló, unikális szakjaira. Olajmérnöki és Hidrogeológus mérnöki mesterszakos hallgatóik duális képzésben is részt vesznek, két mesterszakjuk – Bánya- és geotechnikai mérnöki, Hidrogeológus mérnöki – levelező képzésben is elérhető.

 

A kar kutatási területei kapcsán meg kell említeni, hogy a nyersanyag szektor, a természeti erőforrás-kutatás és -hasznosítás fontossága nem kap kellő teret a médiában, e terület társadalmi ismertsége, elfogadottsága gyenge hazánkban, de EU-szerte máshol is. Ez a probléma gátolja sok tagállamban az EU nyersanyag stratégiájának megvalósulását, holott a nyersanyag- és erőforrás-ellátás biztosítása az EU biztonsági stratégiáját is érintő, kiemelkedő fontosságú feladattá vált. E nyersanyag stratégia megvalósításához – az MFK-n is – több projekt és akció indul az EIT (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) támogatásával, amelyek segítségével az oktatásban is erősödik az innovációra alkalmasság, a vállalkozási készségek súlya, az ipari partnerek erősebb integrálása. Ez – a duális képzéssel együtt – a kar szerint elősegítheti a fiatal szakemberek megtartását az országban, valamint javíthatja a szektor társadalmi elfogadottságát, ami tovább erősítheti egyedi szakjaik, specializációik helyzetét.

 

Ugyanakkor a nyersanyagipar és a természeti erőforrás-gazdálkodás szerepe a fejlődő országokban továbbra is jelentős. Így az öt angol nyelvű mesterszakjukra várhatóan 45-50 külföldi hallgatót vesznek fel Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal, illetve a fiatal keresztények számára kiírt SCYP ösztöndíj-programban. Ezzel a Miskolci Egyetemen várhatóan idén is a kar iskolázza be a legtöbb külföldi ösztöndíjas hallgatót.
 

 

Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) – Népszerűek a Műszaki Anyagtudományi Kar képzései

 

A Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagmérnöki alapképzése – a kimagaslóan jó céges partnerhálózatnak köszönhetően – továbbra is a Miskolci Egyetem egyik legnépszerűbb alapszakja. Az országosan is kimagasló ipari kapcsolatrendszerük és a duális képzésben szerzett tapasztalatuk a továbbtanulás iránt érdeklődők számára garanciát jelentenek a szakmai fejlődés és a biztos elhelyezkedés tekintetében.

 

Az Anyagmérnöki, valamint Kohómérnöki mesterképzéseik népszerűsége a más alapképzéseken végzők körében folyamatosan növekszik, évről évre több, más intézményekben diplomát szerzett hallgatót köszönthetnek a karon. A mesterképzés keretében a MAK-ot választó, korábban máshol oklevelet szerző hallgatók magas száma a bizonyíték arra, hogy a karnak ill. a kar képzéseinek kifejezetten jó híre van a fiatalok körében.

 

A Műszaki Anyagtudományi Kar a pótfelvételi eljárás keretében mind az Anyagmérnöki alapszakot (nappali és levelező munkarendben), mind az Anyagmérnöki és a Kohómérnöki mesterszakokat (nappali és levelező munkarendben) meghirdeti, így várják a további jelentkezőket.

 


Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) – 15 százalékkal több gólya a Gépészmérnöki és Informatikai Karon

 

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a 2018. évi nyári felvételi létszámok tekintetében nemcsak megőrizte, hanem jelentős mértékben tovább javította a műszaki és informatikai képzési területen megszerzett biztos pozícióját. A tavalyi évhez képest idén 15 százalékkal több hallgató került be az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekre, jelentős mértékben – 38 százalékkal – növekedett a mesterképzésekre felvettek száma.

 

Különösen örvendetes, hogy mind a műszaki, mind az informatikai képzési területhez tartozó szakok többségében emelkedtek a létszámok, e tekintetben kiemelendő a Gépészmérnöki, a Logisztikai mérnöki, a Programtervező informatikus, illetve a Villamosmérnöki alapképzési szak, valamint a Mérnökinformatikus mesterképzési szak.

 

A kar oktatási palettájának új színfoltja – a már futó nappali tagozatos képzés mellett – a levelező munkarendű Mérnökinformatikus mesterképzési szak, amely iránt a felvételi során tapasztalt kiemelkedő érdeklődés igazolta a szak bevezetésének létjogosultságát.

 

A mesterszakos képzéseknél továbbra is fennáll a részidős képzési forma irányába mutató eltolódás, aminek valószínű oka, hogy már az alapdiploma birtokában is sikerül a végzetteknek olyan ígéretes szakmai karriert biztosító pozícióban elhelyezkedni, melyet nem szívesen adnak fel a nappali tagozatos tanulmányok kedvéért. A kar képzéseinek elismertségét mutatja az az örömteli jelenség, hogy a mesterszakokra jelentkezők között egyre nagyobb számban vannak olyanok, akik más intézményben vagy karon szerezték alapdiplomájukat.

 

Az ipari szereplők és a jelentkezők körében továbbra is népszerű a duális képzési forma, az idei eljárásban 25 hallgató már sikeresen abszolválta a vállalati felvételét, közülük 5 fő mesterképzésben vesz majd részt.


 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – A nemzetközi nyitás jegyében új, angol nyelvű mesterszak indul

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar a 2018. évi általános felvételi eljárásban meghirdetett valamennyi szakot indítja:

 • osztatlan képzésben a Jogász,
 • mesterképzésben a Kriminológia, a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási és (angol nyelven) az Európai és nemzetközi üzleti jog,
 • alapképzésben az Igazságügyi igazgatási és a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási szakokat, valamint
 • felsőoktatási szakképzésben a Jogi felsőoktatási szakképzést.

Új szakként hirdette meg a kar az Európai és nemzetközi üzleti jog (MA) képzést angol nyelven, amelyet levelező tagozaton indítanak. Az idei évben népszerűbbé vált a Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási alap- és mesterszak nappali tagozata. A BA képzési szinten legnépszerűbb szakjuk az Igazságügyi igazgatási alapszak, az MA képzési szinten pedig a Kriminológia mesterszak.

 

Az Állam- és Jogtudományi Karra felvett hallgatók létszáma a tavalyi évhez hasonlóan alakult, lényeges eltérés nem mutatható ki. Az általános eljárás keretében 16 fővel többen jelentkeztek az előző évhez képest azok a hallgatók, akik első helyen jelölték meg a kart.

 

Az ÁJK-ra felvett állami ösztöndíjas hallgatók létszáma 16 százalékkal emelkedett. Ez az emelkedés az MA, a BA és az FSZ képzésben mutatható ki jelentősen. A Miskolci Egyetem képzései közül az Állam- és Jogtudományi Kar állami ösztöndíjas Jogász szakjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt a központilag előírt 460 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a karon bíznak abban, hogy a 2018. évi pótfelvételi eljárásban valamennyi képzési szinten tovább tudják növelni a hallgatói létszámot.
 

 

Gazdaságtudományi Kar (GTK) – Töretlen érdeklődés a közgazdász szakok iránt

 

Csaknem 10 százalékkal többen jelentkeztek az általános felvételi eljárás keretében a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára.

Az elmúlt két évhez hasonlóan tovább folytatódik a növekvő érdeklődés a közgazdász pálya iránt. A felvételi adatok pedig azt igazolják, hogy a Miskolci Egyetem képzései közül az egyik legnépszerűbb a gazdaságtudományi terület, amelyet immár 31 éve oktatnak az intézményben.
 

A hat alapszakra (Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás) felvételt nyertek átlagpontszáma évről évre magasabb, ennek ellenére is egyre több és több hallgató nyer felvételt. Ebben az évben is emelkedett az államilag támogatott helyekre jelentkezők és felvettek száma, ugyanúgy, ahogy az önköltséges képzéseken is növekedés figyelhető meg. Így az első éves alapszakos közgazdász hallgatók létszáma eléri a 300 főt.

 

Ebben az évben immár negyedik alkalommal indul a kiemelt gyakorlati tapasztalatokat nyújtó duális képzés, ahol már minden alapszakon és a legtöbb mesterszakon is lehet tanulmányokat folytatni. Ehhez a gyakorlatigényes új képzéshez újszerű felvételi eljárás párosul, amelyben a vállalati szereplők választják ki a náluk képzési gyakorlaton részt vevő hallgatókat. Ebben az eljárásban egészen szeptemberig jelentkezhetnek a felvételt nyert érdeklődő hallgatók.

 

Az elmúlt években indult államilag támogatott felsőoktatási szakképzések egyre népszerűbb alternatívát jelentenek az alapképzések mellett. A képzés iránt érdeklődő hallgatók ebben az évben is folytathatnak tanulmányokat levelező tagozaton is, így az első éves felsőoktatási szakképzéses közgazdász hallgatók létszáma szeptembertől előreláthatólag eléri a 187 főt.

 

Továbbra is népszerűek az állami ösztöndíjas mesterképzési szakok – nappali és levelező tagozaton egyaránt. Különösen nagy az érdeklődés az Ellátásilánc-menedzsment szak iránt, az angol nyelvű MBA képzés pedig mind a hazai, mind a külföldi diákok körében rendkívül népszerű.

Mindezek alapján több mint 580 elsőéves, az általános felvételi eljárás keretében felvett hallgatóval kezdi meg a tanévet a Gazdaságtudományi Kar 2018. szeptember 3-án.

Ugyanakkor mind az alapszakokon és felsőoktatási szakképzéseken, mind pedig a mesterszakokon a kar az önköltséges képzési helyekre pótfelvételit hirdet.

 

Ugyanígy jelentkezhetnek még azok is, akik szakirányú továbbképzésre (Közszolgáltatási elemző, Orvos/gyógyszerész-közgazdász, Jogász-közgazdász, Humán menedzsment, Mérnök-közgazdász, Terület és településfejlesztési menedzser szak) kívánják jelentkezésüket benyújtani, ebben az esetben a felvételi eljárást a kar Dékáni Hivatala bonyolítja, melynek jelentkezési határideje 2018. augusztus 6.

 

 

Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Egyre többen választják a tanári pályát

 

A BTK 2012 óta töretlenül a magyar felsőoktatási intézmények bölcsész karai oktatói kiválósági listájának élmezőnyében foglal helyet, így elmondható, hogy magas színvonalú képzésekkel és kiváló oktatókkal várják a felvételizőket.
 

A Bölcsészettudományi Karra a 2018-as felvételi eljárásban 296 fő nyert felvételt. A képzési területeket elemezve örvendetes hír, hogy idén tovább növekedett az osztatlan tanárképzésre és a pedagógus képzési területre felvettek létszáma. Ezért is hirdetnek a pótfelvételi eljárásban az induló szakjaik mellett egy új szakot – a Média-, mozgókép és kommunikációtanárt – a már diplomával rendelkezők számára.

 

A régióban növekszik a munka mellett tanulni kívánók aránya, ezért mind az alap-, mind a mesterszakjaik önköltséges levelező képzési formáin emelkedett a jelentkezők aránya. 2018-ban is az Anglisztika alapszak volt a legnépszerűbb, amelyet szorosan követett az Egészségügyi tanári mesterszak.

Megerősítést nyert a BTK azon törekvése, hogy a régió fejlődése érdekében Miskolcról kivitte képzéseit, mert ismét indul Ózdon a Szociális munka alapszakjuk.

 

 

Egészségügyi Kar (EK) – Folyamatosan növekvő érdeklődés az Egészségügyi Kar iránt

 

Az Egészségügyi Kar – a tavalyi rekord felvételi eredményt további 5 százalékkal felülmúlva – az idén 279 hallgatót vett fel a miskolci egészségtudományi szakjaira. A túljelentkezés csaknem ötszörös volt, a legnépszerűbbnek ebben az évben is a gyógytornász képzés bizonyult, ahová 101 fő nyert felvételt, de nem csökkent az érdeklődés a radiográfus, a védőnő és az egészségturizmus-szervező képzések iránt sem. Újdonság, hogy idén a radiológiai osztályokon dolgozó egészségügyi szakemberek számára levelező radiográfus képzést hirdetett meg a kar.

 

Kiemelendő, hogy a 2017-től működő sátoraljaújhelyi kihelyezett képzés keretében idén is sikerült egy 24 fős védőnő évfolyamot indítani levelező munkarendben.

Az Orvosdiagnosztikai laboratóriumi felsőoktatási szakképzésre az ország minden részéről érkeztek jelentkezők, 33 főt vett fel a kar.

 

Az idén a karra felvett hallgatók öt fő kivételével mindannyian állami ösztöndíjasok.

Az Egészségügyi Kar Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzésére a diplomával rendelkezők legkésőbb augusztus 24-ig nyújthatják be jelentkezésüket, ennek módjáról a kari honlap nyújt tájékoztatást.

 

Az egészségtudományi alapdiplomával rendelkezők számára lehetőség nyílik arra, hogy Miskolcon folytassák tanulmányaikat mesterképzésben: az Egészségügyi Kar és a Bölcsészettudományi Kar közös képzés keretében indítja az Egészségügyi tanár MA szakot.

Az Egészségügyi Kar minden képzését meghirdeti a pótfelvételi eljárás keretében is, ezek önköltséges formáira jelentkezhetnek az érdeklődők.

 

 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI) – Sokszínű zeneművészeti és zenei pedagógusképzés

 

Az idei általános felvételi eljárás során a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben közel 18 százalékkal több hallgatót tudtak felvenni, mint a megelőző évben. A felvettek 84 százaléka első helyen jelölte meg az intézményt. Ez azért is fontos, mert a zenei területen a felvétel alkalmassági vizsgához kötött, ahol minden egyes felvételiző az adott intézmény felvételi bizottsága előtt ad „hangversenyt”, illetve bizonyítja elméleti tudását.

Az Intézet képzési palettájának fontos eleme osztatlan és esti képzésben a zenei pedagógusképzés is, amely szintén rendkívül népszerű, hiszen 35-en ezen a területen kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat.

A következő évben az intézet új szakokkal szeretné bővíteni képzési palettáját, aminek kidolgozása és engedélyeztetése részben megtörtént, részben pedig folyamatban van.

 

PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

 

 A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a korábban is meghirdetett szakok többségében felkínálja az egyetem. A pótfelvételi eljárásban azok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik idén egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen, felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csupán egyetlen felsőoktatási intézménybe, egyetlen szakra lehet jelentkezni.

 

 A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon az önköltséges képzéseken, amelyeket már a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2018. július 25-én meghatározott ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.

 

 A pótfelvételi jelentkezés kizárólag elektronikus formában történhet a www.felvi.hu oldalon keresztül legkésőbb augusztus 6-ig. A jelentkezés ingyenes, ekkor viszont már csak önköltséges helyekre lehet pályázni. A pótfelvételi során meghirdetett szakokról az érdeklődők várhatóan 2018. július 27-től (péntek) kezdődően találnak bővebb tájékoztatást az egyetem (www.uni-miskolc.hu) és a karok honlapján.

 

 A pótjelentkezések eredményeképpen a karok várhatóan még tovább fogják növelni hallgatói létszámukat.

 

További információ a pótfelvételiről az egyetem honlapján (www.uni-miskolc.hu) található, vagy telefonon a 06/46/565-111-es központi számon keresztül a karok dékáni hivatalaitól vagy Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettestől, illetve Dr. Fekete Sándor tanulmányi szakreferenstől kérhető a 06/46/565-032-es és a 06/20/323-53-08-as telefonszámon, vagy a rekoktatas@uni-miskolc.hu e-mail címen.

CAMPUS: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 468 cikkből

 • Az alkalmazkodás a siker záloga

  Az alkalmazkodás a siker záloga • 4 órája

  „A gyors éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében versenyt futunk az idővel. Nem hagyhatjuk, hogy az alkalmazkodás az éghajlat-politikai intézkedések elfeledett szegmensévé váljon. Át kell állnunk az adaptáció nagyszabású, megelőző jellegű és rendszerszintű támogatására.” – idézett António Guterres ENSZ főtitkár, New York-i Columbia Egyetemen elhangzott beszédéből Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, a sajtó megjelent képviselői előtt.

 • Szorosabbra fűzi szakmai kapcsolatát a Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány

  Szorosabbra fűzi szakmai kapcsolatát a Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány • 7 napja

  A Miskolci Egyetem társadalmi kötelezettségvállalásának célja erős és hatékony szakmai kapcsolatok fenntartása a gazdaság minden szereplőjével. Igazi Universitasként törekszik arra, hogy a régió stratégiai fontosságú partnereivel szorosabbra fűzze a kapcsolatát, így az új évben együttműködési megállapodást köt a Csillagpont Rádió Alapítvánnyal.

 • Sajtómeghívó

  Sajtómeghívó • 8 napja

  A Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány az egészség tematikával, valamint az azzal összefüggő oktatási-képzési, kutatás-fejlesztési tevékenységekre egyaránt kiterjedő együttműködési megállapodást ír alá a társadalmi kötelezettségvállalás jegyében 2021. január 11-én, hétfőn 12:00 órakor a Miskolci Egyetem Fintelligence Termében (A/4, III. emelet), melyre tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit.

 • Félezer ÖTT-s szerződés Borsodban

  Félezer ÖTT-s szerződés Borsodban • 53 napja

  Aláírta szerződését az 500. területvédelmi tartalékos katona, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A végzős egyetemista megszerzett tudását, a Magyar Honvédségen belül szeretné kamatoztatni, így a tartalékos rendszer után tervezi, hogy szerződéses katonaként marad a honvédségnél. Jelenleg beosztását keresik a rendszerben.

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30