Duális informatikus képzés a Miskolci Egyetemen

írta Boldizsár Csongor, 2015. február 11–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

CAMPUS

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara 2015. szeptemberében duális képzést indít a mérnök informatikus és programtervező informatikus BSc szakokon.

Duális informatikus képzés a Miskolci Egyetemen

Az új képzés kialakítása és működtetése során kiemelt stratégiai partner az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter.

A Klaszter 2007 júniusában jött létre, azóta 41 vállalkozás lett a tagja. A csoport éves szinten 18 milliárd Ft nettó árbevétellel rendelkezik. 2010 óta a Pólus program akkreditált klaszter címét is elnyerték.

A klaszter célja, hogy a régió tudásbázisára építve a gazdasági informatika, a konvergens technológia, az internet-informatika és az ipari informatika területén a tagvállalatok kutatás-fejlesztési kapacitásainak egyesítésével, a meglévő szinergiák feltárásával a nemzetközi piacokon is piacképes termékek és szolgáltatások kialakítására alkalmas K+F eredményeket hozzon létre.A Miskolci Egyetem és az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter a duális informatikus képzés területén unikális modellt hozott létre azzal, hogy a Klaszter szakmai koordinációs feladatot vállal a képzés tematikájának kialakításában, a gyakorlati képzésben szerepet vállaló tagvállalatok kiválasztásában és a gyakorlati oktatás személyi ill. tárgyi feltételeinek létrehozásában. Ez a modell lehetővé teszi a KKV-k bekapcsolódását a duális képzésbe, miközben a Klaszter minőségi feltételeket teremt a gyakorlati képzés terén.Az Egyetem és a Klaszter – az UNI-DUO Charta céljaival összhangban – a saját területén Informatikai Duális Képző Központot hoz létre a vállalati-felsőoktatási együttműködés hatékony összehangolása érdekében, ami a gyakorlati képzés egységes terének és módszertanának kialakítását és ellenőrzött működtetését is lehetővé teszi.

A szerződés aláírásakor az alábbi Klasztertagok lépnek be a duális képzésbe:

Ø  Dolphio Technologies Kft.

Ø  SzinvaNet Zrt.

Ø  Mobil Engine Kft.

Ø  Simple Soft Kft.

Ø  National Instruments Kft.

Ø  Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Np. Kft.

Ø  Misys Hungary Kft.

Nem klasztertag, de Partnerként csatlakozik a

Ø  Robert Bosch Kft.

Ø  Takata Safety Systems Kft.

Ø  Vodafone Magyarország Zrt.

Az együttműködési megállapodás mellett a felek aláírják az ún. Duális Képzési Charta-t is. Ez a Miskolci Egyetem által szervezett és működtetett regionális hálózat alapdokumentuma.

A Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014-ben egy pályázat keretében megkezdte a duális képzés kereteinek és működő gyakorlatának kialakítását B.-A.-Z. Megyében.

A Miskolci Egyetem saját képzésein keresztül vezető szerepet szeretne betölteni ennek az új képzési rendszernek a kialakításában. A gyakorlatorientált képzés megvalósítása és hatékony működtetése a közép- és felsőfokú képzési intézmények (egyetem és középiskolák), valamint a gazdasági szereplők (gyakorlati képzőhelyek) újszerű együttműködésére épül.

Az együttműködés főbb terei:

Ø  a közös módszertani alapok megteremtése,

Ø  a potenciális hallgatók pályaorientációjának koordinálása,

Ø  a tehetség-gondozás és a lemorzsolódás kezelése,

Ø  a középfokú és a felsőfokú duális képzések harmonizálása,

Ø  a gyakorlati képzés tartalmának és infrastrukturális kereteinek kialakítása.

A középiskolák és a felsőoktatási intézmények a szakképzés meghatározó szereplői, melyek a vállalatokkal együttműködve hatékony képzési rendszereket tudnak kiépíteni és fenntartani.

A duális képzés további kiemelt résztvevője a gyakorlati oktatást felvállaló vállalat/intézmény. A vállalkozások/intézmények bevonása és az akkreditált gyakorlati képzési helyek kialakítása nélkül a rendszer nem működtethető. Ez a fenti szereplők újszerű együttműködését teszi szükségessé.

Ezt felismerve az oktatási tér szereplőinek együttműködésre kell lépniük a közös célok hatékony munkamegosztás keretében történő megvalósítása érdekében.

A Miskolci Egyetem gesztorként magára vállalja egy regionális Duális Képzési Hálózat megalapítást és fenntartását. A ME elkötelezett a különböző karain elindított duális képzési programjai fenntartása és a felhalmozott tudás ill. tapasztalat megosztása tekintetében.A képzések elvi, módszertani integrációját és kiemelkedő minőségét biztosító UNI-DUO Modell megkönnyíti a partnerek és hálózati tagságuk együttműködését.

A modell a középiskola, a vállalatok és a felsőoktatási intézmény együttműködésének kereteit adja meg a végzett hallgatók sikeres munkaerő-piaci integrációja érdekében. A modell a kereslet-kínálat elemzéséből és folyamatos monitoringjából elindulva a pályaorientáció, a karriertervezés és -támogatás, valamint a lemorzsolódás-kezelés és a tehetséggondozás részfeladatain keresztül biztosítja az egyedi képzések (duális) modulszerű kialakításának lehetőségét.

Az UNI–DUO Charta regionális szinten szeretné megteremteni a duális képzést felvállaló, képzési színtereket létrehozó és működtető oktatási intézmények és vállalkozások együttműködését. fotó: Kiss Viktor

CAMPUS: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 458 cikkből

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30