A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd

írta Sajtóközlemény, 2016. július 1–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

CAMPUS

Június 23-án a Miskolci Egyetem jogi karának diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén vette át a 97. életévében járó Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és későbbi tanára a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést az egyetem rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól, valamint az egyetem hét karának dékánjától.

A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd

„A soha az örökkévalóság is lehet, de csak rajtad múlik, hogy örökkévalóság lesz-e.”

Június 23-án a Miskolci Egyetem jogi karának diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén szűnni nem akaró vastaps kíséretében vette át a 97. életévében járó Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és későbbi tanára a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést az egyetem rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól, valamint az egyetem hét karának dékánjától. A tanár úr élete egy igaz ügyért való állhatatos kiállás valódi keresztényi példája.

A Miskolci Evangélikus Jogakadémia, a város első felsőoktatási intézménye 1919-ben Eperjesről költözött át Miskolcra. Az Eperjesi Collegiumban 1667-től folyt jogi oktatás (hallgatói között megtalálhatjuk például Kossuth Lajost is). A Collegium később Eperjesi Evangélikus Jogakadémia néven önálló intézménnyé szerveződött. A Jogakadémia a Trianoni békediktátumot követően kényszerült elhagyni Eperjest, az egykori szabad királyi várost. Miskolc városának polgárai nagy szeretettel fogadták az otthontalanná vált Alma Matert, és komoly anyagi támogatást is biztosítottak a jogakadémiának, amely az átköltözést követően sikeresen vert gyökeret Miskolcon, és a magyar jogtudomány egyik meghatározó intézményévé nőtte ki magát az új székhelyen.

A második világháborút követő politikai változások azonban nem kedveztek az egyházi jogakadémiáknak. 1948-ban először államosították, majd 1949-ben a kibontakozó kommunista diktatúra megszüntette őket, hogy immáron soha ne nyílhassanak meg a jogakadémiák kapui, és azok szellemi öröksége is örökre feledésbe merüljön. A tanári kar számos tagja, köztük Boleratzky Lóránd is méltatlan körülmények közé került, a jogakadémia tárgyi örökségét is széthordták (jelentős részben meg is semmisült). Mindez akkor történt, amikor a Trianont követően szintén a Felvidékről elűzött, és rövid ideig Sopronban működő Selmeci Akadémia Miskolcra telepedett át. A selmeci műszaki akadémia (későbbi Miskolci Egyetem) sorsa szerencsésebb volt, mint a társadalomtudományok miatt az elmúlt századok társadalmi berendezkedéséhez jobban kötődő eperjesi kollégiumé. De pár jogász áldozatkész munkájának köszönhetően nem kellett sokat várni a miskolci jogi oktatás újraindítására sem. Kevesen tudják, de ennek ötletadója és kezdeményezője az a Novák István volt, aki szintén a jogakadémia tanári karához tartozott, és aki a későbbiek folyamán számos módon segítette az 1981-ben karrá szerveződött miskolci jogászoktatást (később mindezen tevékenységéért Novák Istvánt a Miskolci Egyetem díszdoktorává is avatták). Az újdonsült jogi karon már a kezdetektől kutatták az evangélikus jogakadémia emlékeit. Ekkor azonban még szó sem lehetett az evangélikus jogakadémia és a szocialista tudomány egyik fellegvárának tekintett miskolci felsőoktatási intézmény közötti kapcsolat hivatalos keretek közötti újraélesztéséről. Minderre a rendszerváltásig kellett várni, amikor is 1991-ben az Evangélikus Egyház képviselője, Fabiny Tibor püspök és a miskolci jogi kar képviselői, Zlinszky János és Novotni Zoltán professzorok egy megállapodás keretében a miskolci jogi kart az eperjesi-miskolci jogakadémia szellemi örökösének nyilvánították. Azóta a jogi kar kutatói számos kutatási anyagot jelentettek meg a jogakadémiával kapcsolatban.

Boleratzky Lóránd tanár úr a kommunista diktatúra évtizedei alatt is őrizte a jogakadémia emlékét, és mihelyst erre lehetősége adódott, komoly tanulmányokat jelentetett meg a jogakadémia múltját illetően. Ezek a tanulmányok és Boleratzky tanár úr személyes iránymutatásai komoly segítséget jelentenek a jogakadémia szellemi örökségének feltárásában.

Ezen események közé illeszkedik az a keretmegállapodás is, amelyet 2016-ban a Miskolci Egyetem kötött az Eperjesi Egyetemmel. A megállapodás egyik kiemelt témája az eperjesi jogakadémia örökségének kutatása, mely tevékenységben az Eperjesi Egyetem Szlovákiában kívánja segíteni a Miskolci Egyetem jogi karát. Az 1991-től eltelt időszak kutatási eredményei és eseményei egyúttal időszerűvé tették a Magyar Evangélikus Egyházzal történő kapcsolat fejlesztését is, amellyel kapcsolatban reményeink szerint hamarosan újabb fejleményekről lehet beszámolni. Addig is, a 2016-2017-es tanév fontos évforduló a Miskolci Egyetem jogi karának életében: ekkor ünnepelhetik az Eperjesi Collegium alapításának 350. évfordulóját, és a Miskolcon újraindult jogi oktatás 35. évfordulóját. Az évfordulók megünneplése arra is módot ad, hogy az igazságtalanul feledésre ítélt eperjesi-miskolci jogakadémia tudományos-szellemi öröksége ismételten értékes forrása legyen a magyar jogi oktatás élő szövetének.

CAMPUS: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 468 cikkből

 • Az alkalmazkodás a siker záloga

  Az alkalmazkodás a siker záloga • 4 órája

  „A gyors éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében versenyt futunk az idővel. Nem hagyhatjuk, hogy az alkalmazkodás az éghajlat-politikai intézkedések elfeledett szegmensévé váljon. Át kell állnunk az adaptáció nagyszabású, megelőző jellegű és rendszerszintű támogatására.” – idézett António Guterres ENSZ főtitkár, New York-i Columbia Egyetemen elhangzott beszédéből Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, a sajtó megjelent képviselői előtt.

 • Szorosabbra fűzi szakmai kapcsolatát a Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány

  Szorosabbra fűzi szakmai kapcsolatát a Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány • 7 napja

  A Miskolci Egyetem társadalmi kötelezettségvállalásának célja erős és hatékony szakmai kapcsolatok fenntartása a gazdaság minden szereplőjével. Igazi Universitasként törekszik arra, hogy a régió stratégiai fontosságú partnereivel szorosabbra fűzze a kapcsolatát, így az új évben együttműködési megállapodást köt a Csillagpont Rádió Alapítvánnyal.

 • Sajtómeghívó

  Sajtómeghívó • 8 napja

  A Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány az egészség tematikával, valamint az azzal összefüggő oktatási-képzési, kutatás-fejlesztési tevékenységekre egyaránt kiterjedő együttműködési megállapodást ír alá a társadalmi kötelezettségvállalás jegyében 2021. január 11-én, hétfőn 12:00 órakor a Miskolci Egyetem Fintelligence Termében (A/4, III. emelet), melyre tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit.

 • Félezer ÖTT-s szerződés Borsodban

  Félezer ÖTT-s szerződés Borsodban • 53 napja

  Aláírta szerződését az 500. területvédelmi tartalékos katona, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A végzős egyetemista megszerzett tudását, a Magyar Honvédségen belül szeretné kamatoztatni, így a tartalékos rendszer után tervezi, hogy szerződéses katonaként marad a honvédségnél. Jelenleg beosztását keresik a rendszerben.

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30