Logisztikai konferenciát rendezett a Miskolci Egyetem

írta Sajtóközlemény, 2017. május 24–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

KÖZÉRDEKŰ

A Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete által koordinált H2020 UMi-TWINN projekt kereté-ben 2017. május 22-én „Ipar 4.0, Logisztika 4.0: Kihívások és lehetőségek” címmel nem-zetközi konferenciát rendeztek Budapesten.

Logisztikai konferenciát rendezett a Miskolci Egyetem

A konferencia szervezői között az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Gyártás és Logisztika Munkacsoportja, az MTA SZTAKI, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Pest Megyei Gyáriparosok Szövetsége szerepelt.

A konferenciát Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtit­kár nyitotta meg, aki beszédében elmondta, hogy a kormány – a szakmai szervezetekkel közösen – dolgozik a logisztikai stratégia átalakításán, emellett beszállító-fejlesztési prog­ramot és a logisztikai központok fejlesztését támogató pályázatot indított. Lepsényi állam­titkár úr beszédében méltatta a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetében és az MTA SZTAKI-nál folyó szakmai munkát, és hangsúlyozta, hogy számít a két intézet közreműkö­désére a logisztikai stratégia kidolgozásában. Államtitkár úr hangsúlyozta, hogy a kiemel­kedő gazdasági növekedés fenntartásában kulcsszerep jut a logisztikának: az ágazat több mint 6 százalékkal járul hozzá a bruttó hazai termékhez, de további jelentős növekedésre lehet képes.

A konferencia első szakmai előadását „A logisztika szerepe a magyar gazdaság fejlődésé­ben” címmel Prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke tartotta. Alelnök úr elő­adásában hangsúlyozta, hogy „Hazánk jelenleg Európa egyik fontos összeszerelő üzeme, és a kedvező földrajzi elhelyezkedése okán átgondolt stratégiával, a meglévő kapacitások valamint az infrastruktúra célirányos bővítésével akár logisztikai központja is lehet.”

A konferencia házigazdája Prof. Dr. Illés Béla, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Gyártás és Logisztika Munkacsoport vezetője, a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetének igazgatója volt. Professzor úr előadásában beszámolt az UMi-TWINN projekt eddigi ered­ményeiről, a partnerek – a Grazi Műszaki Egyetem, a magdeburgi Fraunhofer Intézet és a luxemburgi Intelligentsia Consultants – projektben betöltött szerepéről. A projekt elsősor­ban a Miskolci Egyetem oktatási tananyagának korszerűsítését célozza meg, ezen belül is három témára fókuszál: a logisztikai rendszerek és hálózatok tervezésére, az intelligens szállítórendszerekre és az anyagmozgató berendezések dinamikai vizsgálatára. Az előadó elmondta, hogy a H2020 projekt nagy lehetőséget teremt az új, külföldön már bevált, itthon még nem ismert módszerek megismertetésére, és a személyes kapcsolatok kialakítására.

A konferencia egyik főszervezője az MTA SZTAKI és az általa koordinált Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform volt. A Platform keretében végzett tevékenységről az MTA SZTAKI igazgatója, Prof. Dr. Monostori László tartott előadást. Az akadémikus előadásában a kiber-fizikai termelési és logisztikai rendszerek területén megvalósult magyarországi főbb aktivitásokat és eredményeket mutatta be.

Az előadók között a Grazi Műszaki Egyetem és a magdeburgi Fraunhofer Intézet mellett jelentős hazai felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek vezető kutatói és a szakterület kiemelkedő hazai ipari szakemberei szerepeltek. A konferencián közel 90 nemzetközi és hazai ipari szakember és kutató vett részt.

KÖZÉRDEKŰ: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 176 cikkből

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30