Ünnepi konferencia keretében avatták fel az Eperjes Termet és az Eperjes Emléktáblát

írta Sajtóközlemény, 2019. december 10–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

AKTUALITÁSOK

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia szellemi örököse és a Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület az Eperjesi Jogakadémia Miskolcra költözése centenáriumának tiszteletére november 28-án „AZ EPERJESI-MISKOLCI JOGAKADÉMIA MÚLTJA ÉS HAGYATÉKA” címmel ünnepi konferenciát szervezett.

Ünnepi konferencia keretében avatták fel az Eperjes Termet és az Eperjes Emléktáblát

SAJTÓANYAG
AZ EPERJES TEREM AVATÁSA ÉS AZ EPERJESI-MISKOLCI JOGAKADÉMIA MÚLTJA ÉS HAGYATÉKA CÍMŰ ÜNNEPI KONFERENCIA

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Időpont: 2019. november 28. 14 óra A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar mint az Eperjesi-Miskolci Evangélikus Jogakadémia szellemi örököse és a Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület az Eperjesi Jogakadémia Miskolcra költözése centenáriumának tiszteletére 2019. november 28-án „AZ EPERJESI-MISKOLCI JOGAKADÉMIA MÚLTJA ÉS HAGYATÉKA” címmel ünnepi konferenciát szervezett, amelynek keretében az Eperjes terem felavatásra került. 

Az 1665-ben alapított Eperjesi Kollégium 1919-ben költözött Miskolcra, és ezzel a város első felsőoktatási intézményévé vált „Tiszai Ág. Hitv. Evangélikus Egyházkerület Miskolczi Jogakadémiája” néven. A jogakadémia a mai városháza ill. a zenepalota épületében nyert elhelyezést. 1949-ben a kommunista diktatúra a jogakadémiát megszüntette. A miskolci jogi oktatás 1981-ben indult újra. A rendszerváltást követően, 1991-ben Dr. Novotni Zoltán dékán, magánjogász professzor és Dr. Zlinszky János római jogász professzor megállapodást kötött az Evangélikus Teológiai Akadémiával, amelyben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, mint az Eperjesi-Miskolci Jogakadémia „szellemi örököse” szerepelt. 2016-ban a Magyarországi Evangélikus Egyház megerősítette a jogi kart a szellemi örökösi státuszában.

A rendezvény résztvevőit Prof. Dr. Torma András rektor (Miskolci Egyetem), Prof. Dr. Csák Csilla dékán (ME Állam- és Jogtudományi Kar), valamint Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea elnök (Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület) köszöntötte. A konferencián előadást tartott Prof. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház) és Prof. Dr. Sáry Pál intézetigazgató egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar).

Az ünnepi konferencia alkalmával került sor az Eperjes terem és az Eperjes emléktábla avatására. Az emléktáblát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület az 1919-ben Eperjesről Miskolcra költözött jogakadémiai polgárság emlékének állította. Az ünnepségen került sor továbbá az Eperjesi Evangélikus Kollégium alapító okirata reprodukciójának leleplezésére, valamint Dr. Bruckner Győző jogtörténész professzor, a Miskolci Jogakadémia dékánja, és Dr. Zsedényi Béla, alkotmányjogász professzor festményeinek ünnepélyes elhelyezésére.

Az emléktábla leleplezésében részt vett Dr. Raisz Anikó közigazgatási államtitkár (Igazságügyi Minisztérium), Prof. Dr. Torma András rektor (Miskolci Egyetem). Az alapító okiratot dr. Ignácz Dávid Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője, a festményeket pedig Dr. Pósfay Györgyné Koppányi Emese, Dr. Bruckner Győző unokája, azok elkészítésének támogatója leplezte le. Ünnepi beszédet mondott Buday Barnabás esperes (Borsod-Hevesi Egyházmegye), Dr. habil. Szilágyi János Ede tanszékvezető egyetemi docens (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar), valamint Szegő Attila festőművész, a festmények készítője.

A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg. A jogakadémiai múlt kutatását a Miskolci Jogi Karon az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalának emelését célzó programokon belül támogatja.

További információ: Prof. Dr. Csák Csilla, dékán Telefon: 46/565-170; E-mail: jogdekan@uni-miskolc.hu 

AKTUALITÁSOK: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 518 cikkből

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30