Ismét több mint 2000 gólya a Miskolci Egyetemen

írta Sajtóközlemény, 2020. július 24–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

AKTUALITÁSOK

Megtartotta népszerűségét a Miskolci Egyetem, az országos átlagnak megfelelően alakult a felvettek száma – derül ki a 2020. július 23-án közzétett ponthatárok első értékeléséből.

Ismét több mint 2000 gólya a Miskolci Egyetemen

A 2020. ÉVI JÚLIUSI FELVÉTELI ADATAI

A MISKOLCI EGYETEMEN

 

  Megtartotta népszerűségét a Miskolci Egyetem, az országos átlagnak megfelelően alakult a felvettek száma derül ki a 2020. július 23-án közzétett ponthatárok első értékeléséből. Az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény idei bevezetése különböző mértékben érintette a karokat, azonban mind országosan, mind Miskolcon 18 százalékkal csökkentette a jelentkezői létszámot.

  A Miskolci Egyetem karaira 2020-ban összességében 4294-en jelentkeztek, közülük ezidáig 1991-en nyertek felvételt – ami a jelentkezők 46 százaléka. A Miskolci Egyetemre első helyen jelentkezők (2509 fő) több mint 79 százaléka kezdheti meg nálunk a tanulmányait szeptemberben.

  Fontos kiemelni, hogy idén 1636 fő lesz állami ösztöndíjas, ami a felvett hallgatóink 82 százaléka. Ez önmagában mutatja az intézmény stabilitását. Emellett továbbra is nagyon sokan vannak meggyőződve a nálunk szerzett diploma munkaerőpiaci értékéről, amit az a tény is alátámaszt, hogy 355 fő az önköltséges képzésre felvettek száma.

  Jelentősen emelkedett a mesterképzésekre bejutók létszáma, a tavalyi 341-ről 382 főre (ez több mint 12 százalékos növekedés), míg a felsőoktatási szakképzéseink csaknem ugyanannyi hallgatót vonzottak (a tavalyi 291 után idén 282 főt). A Miskolci Egyetem osztatlan képzéseire a nyári, általános felvételi eljárásban felvettek száma a tavalyi 169 fő után 261 fő (ez nagyon jelentős, 54 százalékot meghaladó növekedés), ami egyértelműen jelzi ennek a képzési típusnak a további népszerűségét.

 

  Összességében a Miskolci Egyetemre felvett hallgatói létszám a megállapított ponthatárok alapján az adott demográfiai folyamatok mellett mindösszesen 2158 fő, amennyiben figyelembe vesszük a szintén felvételt nyert 167 fő Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, külföldi hallgatónkat is.

  A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre fokozódó versenyben a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek és a több intézményből integrált nagyvárosi egyetemek között.

 

  A 2020 júliusában felvett létszámokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói létszámemelkedést 3 kar ért el: az Állam- és Jogtudományi Kar 53 fővel, a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 16 fővel, míg a Bölcsészettudományi Kar 77 (!) fővel vehetett fel idén több hallgatót. Szintén kiemelendő, hogy a fent említett karok, valamint a Gazdaságtudományi Kar egyaránt növelni tudták az állami ösztöndíjjal felvett hallgatóik létszámát, az Állam- és Jogtudományi Kar különösen jelentős mértékben, 122 (!) fővel.

 

  A Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió tudásközpontjaként felelősséget érez a régió egészéért, ezért továbbra is fontos küldetésének tekinti, hogy kiválasztott képzéseit az arra igényt bejelentő észak-magyarországi településeken „házhoz vigye”. A 2020/2021. tanévben ennek megfelelően folytatódnak a kihelyezett képzések Ózdon és Sátoraljaújhelyen. Ózdon a Bölcsészettudományi Kar Szociális munka szakja indul újra, míg Sátoraljaújhelyen az Egészségügyi Kar Ápolás és betegellátás [ápoló] és az Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] szakján lesznek elsőéves hallgatóink.

 

  A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét az egyetem a pótfelvételi eljárásban is meghirdeti.

 

Egyetemi LEG…-ek

 

  Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is csak kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejutni.

  A Miskolci Egyetem képzései közül a Bölcsészettudományi Kar állami ösztöndíjas Magyar-történelemtanár szakpárjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt 500 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 410 pont kellett a következő szakok állami ösztöndíjas képzéseire történő bejutáshoz is: Jogász (levelező), Régészet (önköltséges), Magyar-etikatanár, Angol-etikatanár, Angol-történelemtanár.

  Az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász; Egészségügyi Kar: Ápolás és betegellátás [gyógytornász]; Gazdaságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzsment; Bölcsészettudományi Kar: Gyógypedagógia; Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Programtervező informatikus; Műszaki Anyagtudományi Kar: Vegyészmérnöki; Műszaki Földtudományi Kar: Műszaki földtudományi.

AZ EGYES KAROK FELVÉTELI EREDMÉNYEI

 

Műszaki Földtudományi Kar (MFK) – Angol nyelvű, unikális mesterképzések a Műszaki Földtudományi Karon

 

Az előzetes várakozásokhoz képest a kar felvételi teljesítménye jól alakult.

A mesterszakos felvételiben a tavalyi létszámhoz képest egy fővel javultak az eredmények, a teljes felvett létszám 31 fő. Az idén a legnagyobb érdeklődés a Bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszakra, valamint az angol nyelvű Olajmérnöki mesterszakra irányult.

A kar által meghirdetett mesterszakok közül öt angol nyelven indul, a magyar jelentkezők mellett jelentős részben Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező külföldi hallgatóknak. A Stipendium Hungaricum és önköltséges mesterszakos külföldi hallgatói létszám az idén 60 főre várható, ami a tavaly felvett létszám duplája. Így a teljes mesterszakos felvett létszám elérheti a 90 főt.

Fontos eredmény, hogy a kar nyolc új külföldi doktorandusz hallgatót is felvesz szeptembertől, akik a doktori képzésük eredményeit erősítik.

 

Műszaki Anyagtudományi Kar (MAK) – Továbbra is népszerű a vegyészmérnöki képzés a Műszaki Anyagtudományi Karon

 

A Műszaki Anyagtudományi Kar büszke rá, hogy a 2020 szeptemberében második alkalommal induló Vegyészmérnöki BSc képzésének népszerűségét meg tudta tartani a műszaki területen országosan tapasztalható, jelentős jelentkezői létszámcsökkenés ellenére is, és a tavalyi elsős évfolyamnál is nagyobb létszámmal indulhat szeptemberben az oktatás.

A középiskolások körében az Anyagmérnöki és a Vegyészmérnöki alapképzéseikhez szerződött – főként a megyén belüli – duális partnervállalatok továbbra is vonzóak, a felvett hallgatók közel negyede szeretné duális formában megkezdeni a tanulmányait. A duális képzésben szerzett több éves tapasztalatuknak is köszönhetően a kar duális képzése garanciát jelent a továbbtanulás iránt érdeklődők számára a szakmai fejlődés és a biztos elhelyezkedés tekintetében.

A karon először nyílt alkalom levelező formában is megkezdeni a tanulmányokat Vegyészmérnöki alapszakon, és számos ipari szakember élt is ezzel a lehetőséggel. Tapasztalataik alapján nagy az igény azon szakemberek körében a Vegyészmérnöki levelező képzésre, akik a szakmában dolgoznak ugyan, de vagy középfokú, vagy más irányú felsőfokú végzettséggel rendelkeztek korábban. Számukra a munkájukban, karrierjükben előnyt fog jelenteni a vegyészmérnöki oklevél.

A Műszaki Anyagtudományi Kar a pótfelvételi eljárás keretében minden képzésére tisztelettel várja a további jelentkezőket: az Anyagmérnöki és a Vegyészmérnöki alapszak esetében államilag támogatott helyek is elérhetőek, valamint Anyagmérnöki és Kohómérnöki mesterszakra szintén lehet jelentkezni.

 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar (GÉIK) – 40 százalékkal több mesterszakos hallgató

 

A 2020. évi nyári felvételi eljárásban a Gépészmérnöki és Informatikai Kar felvételi létszámaira – hasonlóan más műszaki képzéseket nyújtó intézményekhez – hatással volt az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény bevezetése. A műszaki alapképzési szakokon csökkent a bekerülők száma, ezzel együtt az átlagpontszámok növekedtek. A Programtervező informatikus BSc szak továbbra is népszerű a felvételizők körében.

Örvendetes, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest 40 százalékkal nőtt a mesterképzési szakra felvettek száma. Az MSc képzés esetén továbbra is megfigyelhető a részidős képzési forma irányába mutató eltolódás, aminek valószínű oka, hogy már az alapdiploma birtokában is sikerül a végzetteknek olyan ígéretes szakmai karriert biztosító pozícióban elhelyezkedni, melyet nem szívesen adnak fel a nappali tagozatos mester tanulmányok kedvéért.

Az ipari szereplők, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Karra jelentkezők körében továbbra is népszerű a duális képzési forma.

 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) – Jelentősen emelkedő állami ösztöndíjas létszám a Jogász szakon

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar a 2020. évi általános felvételi eljárásban meghirdetett (osztatlan jogász, MA, BA, FSZ képzési szinten) valamennyi szakot indítja:

- Osztatlan jogász,

- mester szakon: Kriminológia, Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási, Európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven),

- alapképzésben: Igazságügyi igazgatási, Munkaügyi- és társadalombiztosítási igazgatási,

- felsőoktatási szakképzésben: Jogi felsőoktatási szakképzés.

Az Állam- és Jogtudományi Karon az előző évhez képest körülbelül 17 százalékkal nőtt az összhallgatói létszám. A kar által indított szakok vonatkozásában a legnagyobb hallgatói létszámemelkedés az osztatlan Jogász képzés tekintetében állapítható meg. A tavalyi évhez képest összkari szinten az államilag finanszírozott hallgatói létszám tekintetében mérhető közel 80 (!) százalékos emelkedés. Az államilag finanszírozott hallgatói létszám növekedése is a Jogász osztatlan képzésben mutatható ki a legmarkánsabban. A Jogász osztatlan képzésben a 2020-as felvételi eljárásban bevezetett új állami finanszírozási modellnek köszönhető ez a jelentős mértékű, számszakilag kimutatható növekedés.

Mind a nappali, mind a levelező képzések iránt nőtt a hallgatói érdeklődés a karon.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ÁJK bízik abban, hogy a 2020. évi pótfelvételi eljárásban a hallgatói létszámot valamennyi képzési szinten tovább tudja növelni.

 

Gazdaságtudományi Kar (GTK) – Töretlen az érdeklődés a közgazdász szakok iránt

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább folytatódik az érdeklődés a közgazdász pálya iránt. A felvételi adatok azt igazolják, hogy a Miskolci Egyetem képzései közül az egyik legnépszerűbb a gazdaságtudományi terület, amelyet immár 33 éve oktatnak az intézményben.

A hat alapszakra (Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás) felvételt nyertek átlagpontszáma évről-évre magas, ennek ellenére e szakok népszerűsége változatlan. Ebben az évben az állami ösztöndíjas helyekre jelentkezők és felvettek száma közelít a 100 főhöz. Így összességében az első éves alapszakos közgazdász hallgatók létszáma eléri a 300 főt.

Ebben az évben is indul a kiemelt gyakorlati tapasztalatokat nyújtó duális képzés, ahol már minden alapszakon és a legtöbb mesterszakon is lehet tanulmányokat folytatni. Ehhez a gyakorlatigényes, új képzéshez újszerű felvételi eljárás párosul, amelyben a vállalati szereplők választják ki a náluk képzési gyakorlaton részt vevő hallgatókat. Ebben az eljárásban egészen szeptemberig jelentkezhetnek a felvételt nyert érdeklődő hallgatók.

Az elmúlt években indult államilag támogatott felsőoktatási szakképzések változatlanul népszerű alternatívát jelentenek az alapképzések mellett. A gólyák ebben az évben is folytathatnak tanulmányokat levelező tagozaton is, így az első éves felsőoktatási szakképzéses közgazdász hallgatók létszáma előreláthatólag szeptembertől eléri a 200 főt. 

Változatlan az érdeklődés az állami ösztöndíjas mesterképzési szakok iránt, nappali és levelező tagozaton egyaránt. Különösen nagy az érdeklődés az angol nyelvű MBA képzés iránt, valamint a Vezetés és szervezés szak vonatkozásában. A karon folyó mesterképzések elfogadottságát az is igazolja, hogy az országos rangsorban a mesterképzésre járó hallgatók létszámát tekintve a miskolci képzés általában az 5-6. helyet foglalja el. 

Mindezek alapján várhatóan több mint 600 elsőéves, a felvételi eljárás keretében felvett hallgatóval kezdi a 2020/2021-es tanévet a Gazdaságtudományi Kar.

Ennek ellenére mind az alapszakokon és felsőoktatási szakképzéseken, mind pedig a mesterszakokon pótfelvételit hirdet a kar az önköltséges képzési helyekre, és alapszakon állami ösztöndíjas finanszírozási formában is van lehetőség jelentkezni valamennyi szakra.

Ugyanígy jelentkezhetnek még azok is, akik szakirányú továbbképzésre (Orvos/gyógyszerész-közgazdász, Jogász-közgazdász, Humán menedzsment, Mérnök-közgazdász, Lean vezetés, Közszolgáltatási elemző) kívánják jelentkezésüket benyújtani, ebben az esetben a felvételi eljárást a Dékáni Hivatal bonyolítja, melynek jelentkezési határideje 2020. augusztus 6.

 

Bölcsészettudományi Kar (BTK) – Állami férőhelyeken, magánegyetemi színvonalon

 

A BTK 2012 óta töretlenül a magyar felsőoktatási intézmények bölcsészkarainak élmezőnyében foglal helyet oktatói kiválóság alapján, így elmondható, hogy magas színvonalú képzésekkel és kiváló oktatókkal várják a felvételizőket.

Ennek is köszönhetően jelentősen nőtt a Bölcsészettudományi Kar képzéseire jelentkezők száma a 2020. évi általános felvételi eljárásban. A legnagyobb érdeklődés a 2019-ben indított Gyógypedagógia alapszak iránt volt, de továbbra is nagyszámú jelentkezőt vonzott az Anglisztika alapszak, a részidős képzések közül pedig az Egészségügyi tanár mesterszak. Továbbra is népszerű az ózdi kihelyezett Szociális munka BA képzés.

A folyamatos megújulás szellemében új szakként indul a Nemzetközi tanulmányok alapszak, valamint újra indul a Kulturális antropológia alapszak. A Bölcsészettudományi Karon a pótfelvételire is igaz a szlogen – „Állami férőhelyeken, magánegyetemi színvonalon” –, mivel a Gyógypedagógia és a Szociális munka alapszakokon a pótfelvételi eljárásban állami férőhelyekre is várják a jelentkezőket.

 

Egészségügyi Kar (EK) – Egészségügyi szociális munka: új, népszerű mesterképzés az Egészségügyi Karon

 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán 237 fő első évfolyamos hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2020/2021-es tanévben. Idén már 8 szakon indul képzés: egy felsőoktatási szakképzésen, öt alapképzési- és két mesterképzési szakon.

Az Orvosdiagnosztikai laborasszisztens felsőoktatási szakképzésre – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is sokan jelentkeztek, szeptemberben várhatóan 36 fő fog beiratkozni az országban egyedül Miskolcon induló kurzusra.

A nappali munkarendű BSc képzések tekintetében a legnépszerűbb ebben az évben is a Gyógytornász szak, ahová 85 fő nyert felvételt. Továbbra is népszerű a Védőnő és a Radiográfus képzés, míg a Diplomás ápoló és az Egészségturizmus-szervező szak vonatkozásában a jelentkezők többsége a levelező munkarendet preferálja.

A 2017-től működő sátoraljaújhelyi kihelyezett levelező munkarendű képzés keretében a Védőnőképzés mellett idén – az érdeklődésre való tekintettel – másodszor is indíthatják a Diplomás ápoló képzést.

A 2020/2021-es tanévben a kar először hirdette meg nappali és levelező formában az Egészségügyi szociális munka mesterképzési szakot, amelyre összesen 26 fő nyert felvételt. 

Új képzésként indulhat a Rekreáció MSc mesterképzési szak, amelyre pótfelvételi keretében jelentkezhetnek az érdeklődők (bővebb információ a várhatóan 2020. július 27. után megjelenő pótfelvételi tájékoztatóban, a www.felvi.hu honlapon lesz elérhető).

A karra felvett hallgatók 6 fő kivételével állami ösztöndíjasok. Emellett az egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók tanulmányait speciális, erre a területre irányított, nagy összegű, a hallgatóknak járó kormányzati támogatás is segíti.

A pótfelvételi eljárás keretében – miniszteri döntés alapján – az Egészségügyi Kar minden alapképzési szakjára állami ösztöndíjas képzésre jelentkezhetnek az érdeklődők.

Az Egészségügyi Kar Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzésére a diplomával rendelkezők legkésőbb 2020. szeptember 18-ig nyújthatják be jelentkezésüket, aminek módjáról a kari honlap nyújt tájékoztatást.

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán végzettek iránt igen nagy a regionális munkaerőpiaci kereslet, az egészségügyi szakmák egyre növekvő anyagi és szakmai megbecsültsége mellett várják őket a munkahelyek.

 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (BBZI) – Sokszínű zeneművészeti és zenei pedagógusképzés

 

Az idei általános felvételi eljárás során a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben 38 százalékkal több hallgatót tudtak felvenni, mint a megelőző évben. A felvettek 94 százaléka első helyen jelölte meg az intézményt. Ez azért is fontos, mert a zenei területen a felvétel alkalmassági vizsgához kötött, ahol minden egyes felvételiző az adott intézmény felvételi bizottsága előtt ad „hangversenyt”, illetve bizonyítja elméleti tudását.

Az intézet képzési palettájának fontos eleme osztatlan és esti képzésben a zenei pedagógusképzés is, amely szintén rendkívül népszerű, hiszen 44-en ezen a területen kezdik meg szeptembertől a tanulmányaikat.

A fenti adatok az intézet növekvő népszerűségét mutatják, ami jelentős részben köszönhető az itteni oktatók szakmai elismertségének, a Zenepalota épülete nyújtotta vonzó körülményeknek, valamint az intézet beiskolázási tevékenységének.

 

PÓTFELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

 

  A pótfelvételi jelentkezés lehetőségét a korábban is meghirdetett szakok többségében felkínálja az egyetem. A pótfelvételi eljárásban azok jelentkezhetnek, akiket az általános eljárás során nem vettek fel, vagy akik idén egyáltalán nem adtak be jelentkezést egyetlen, felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csupán egyetlen felsőoktatási intézménybe, egyetlen szakra lehet jelentkezni.

 

  A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon az önköltséges képzéseken, amelyeket már a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2020. július 23-án meghatározott ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál: alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 280 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál.

 

  A pótfelvételi jelentkezés kizárólag elektronikus formában történhet a www.felvi.hu oldalon keresztül a felsőoktatásért felelős miniszter által kijelölt időpontban. A jelentkezés ingyenes, ráadásul szinte valamennyi karunkon állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni. A pótfelvételi során meghirdetett szakokról az érdeklődők várhatóan 2020. július 27-től (hétfő) kezdődően találnak bővebb tájékoztatást az egyetem (www.uni-miskolc.hu) és a karok honlapján, valamint a miniszteri döntéstől függően a későbbiekben a www.felvi.hu oldalon.

 

  A pótjelentkezések eredményeképpen a karok várhatóan még tovább fogják növelni hallgatói létszámukat.

 

További információ a pótfelvételiről az egyetem honlapján (www.uni-miskolc.hu) található, telefonon a 06/46/565-111-es központi számon keresztül a karok dékáni hivatalaitól vagy Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettestől, illetve Dr. Fekete Sándor tanulmányi szakreferenstől kérhető a 06/46/565-032-es és a 06/20/323-53-08-as telefonszámon, vagy a rekoktatas@uni-miskolc.hu e-mail címen.

 

Fotók: Kiss Viktor / archív

AKTUALITÁSOK: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 530 cikkből

 • Kortárs Hangon 2021 Nemzetközi Irodalmi pályázat

  Kortárs Hangon 2021 Nemzetközi Irodalmi pályázat • 47 napja

  Az Eszterházy Károly Egyetem már 17. éve kezdeményezője, mentora – a Miskolci Egyetemmel közösen - a hallgatók részére kiírt Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázatnak, a magyar felsőoktatás egyik leghosszabb ideje működő tehetséggondozó projektjének.

 • Az alkalmazkodás a siker záloga

  Az alkalmazkodás a siker záloga • 49 napja

  „A gyors éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében versenyt futunk az idővel. Nem hagyhatjuk, hogy az alkalmazkodás az éghajlat-politikai intézkedések elfeledett szegmensévé váljon. Át kell állnunk az adaptáció nagyszabású, megelőző jellegű és rendszerszintű támogatására.” – idézett António Guterres ENSZ főtitkár, New York-i Columbia Egyetemen elhangzott beszédéből Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, a sajtó megjelent képviselői előtt.

 • Szorosabbra fűzi szakmai kapcsolatát a Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány

  Szorosabbra fűzi szakmai kapcsolatát a Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány • 56 napja

  A Miskolci Egyetem társadalmi kötelezettségvállalásának célja erős és hatékony szakmai kapcsolatok fenntartása a gazdaság minden szereplőjével. Igazi Universitasként törekszik arra, hogy a régió stratégiai fontosságú partnereivel szorosabbra fűzze a kapcsolatát, így az új évben együttműködési megállapodást köt a Csillagpont Rádió Alapítvánnyal.

 • Sajtómeghívó

  Sajtómeghívó • 56 napja

  A Miskolci Egyetem és a Csillagpont Rádió Alapítvány az egészség tematikával, valamint az azzal összefüggő oktatási-képzési, kutatás-fejlesztési tevékenységekre egyaránt kiterjedő együttműködési megállapodást ír alá a társadalmi kötelezettségvállalás jegyében 2021. január 11-én, hétfőn 12:00 órakor a Miskolci Egyetem Fintelligence Termében (A/4, III. emelet), melyre tisztelettel meghívjuk a sajtó képviselőit.

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30