A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd

írta Sajtóközlemény, 2016. július 1–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

AKTUALITÁSOK

Június 23-án a Miskolci Egyetem jogi karának diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén vette át a 97. életévében járó Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és későbbi tanára a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést az egyetem rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól, valamint az egyetem hét karának dékánjától.

A Miskolci Egyetem díszpolgára lett Dr. Boleratzky Lóránd

„A soha az örökkévalóság is lehet, de csak rajtad múlik, hogy örökkévalóság lesz-e.”

Június 23-án a Miskolci Egyetem jogi karának diplomaátadó ünnepi szenátusi ülésén szűnni nem akaró vastaps kíséretében vette át a 97. életévében járó Dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia egykori hallgatója és későbbi tanára a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést az egyetem rektorától, Prof. Dr. Torma Andrástól, valamint az egyetem hét karának dékánjától. A tanár úr élete egy igaz ügyért való állhatatos kiállás valódi keresztényi példája.

A Miskolci Evangélikus Jogakadémia, a város első felsőoktatási intézménye 1919-ben Eperjesről költözött át Miskolcra. Az Eperjesi Collegiumban 1667-től folyt jogi oktatás (hallgatói között megtalálhatjuk például Kossuth Lajost is). A Collegium később Eperjesi Evangélikus Jogakadémia néven önálló intézménnyé szerveződött. A Jogakadémia a Trianoni békediktátumot követően kényszerült elhagyni Eperjest, az egykori szabad királyi várost. Miskolc városának polgárai nagy szeretettel fogadták az otthontalanná vált Alma Matert, és komoly anyagi támogatást is biztosítottak a jogakadémiának, amely az átköltözést követően sikeresen vert gyökeret Miskolcon, és a magyar jogtudomány egyik meghatározó intézményévé nőtte ki magát az új székhelyen.

A második világháborút követő politikai változások azonban nem kedveztek az egyházi jogakadémiáknak. 1948-ban először államosították, majd 1949-ben a kibontakozó kommunista diktatúra megszüntette őket, hogy immáron soha ne nyílhassanak meg a jogakadémiák kapui, és azok szellemi öröksége is örökre feledésbe merüljön. A tanári kar számos tagja, köztük Boleratzky Lóránd is méltatlan körülmények közé került, a jogakadémia tárgyi örökségét is széthordták (jelentős részben meg is semmisült). Mindez akkor történt, amikor a Trianont követően szintén a Felvidékről elűzött, és rövid ideig Sopronban működő Selmeci Akadémia Miskolcra telepedett át. A selmeci műszaki akadémia (későbbi Miskolci Egyetem) sorsa szerencsésebb volt, mint a társadalomtudományok miatt az elmúlt századok társadalmi berendezkedéséhez jobban kötődő eperjesi kollégiumé. De pár jogász áldozatkész munkájának köszönhetően nem kellett sokat várni a miskolci jogi oktatás újraindítására sem. Kevesen tudják, de ennek ötletadója és kezdeményezője az a Novák István volt, aki szintén a jogakadémia tanári karához tartozott, és aki a későbbiek folyamán számos módon segítette az 1981-ben karrá szerveződött miskolci jogászoktatást (később mindezen tevékenységéért Novák Istvánt a Miskolci Egyetem díszdoktorává is avatták). Az újdonsült jogi karon már a kezdetektől kutatták az evangélikus jogakadémia emlékeit. Ekkor azonban még szó sem lehetett az evangélikus jogakadémia és a szocialista tudomány egyik fellegvárának tekintett miskolci felsőoktatási intézmény közötti kapcsolat hivatalos keretek közötti újraélesztéséről. Minderre a rendszerváltásig kellett várni, amikor is 1991-ben az Evangélikus Egyház képviselője, Fabiny Tibor püspök és a miskolci jogi kar képviselői, Zlinszky János és Novotni Zoltán professzorok egy megállapodás keretében a miskolci jogi kart az eperjesi-miskolci jogakadémia szellemi örökösének nyilvánították. Azóta a jogi kar kutatói számos kutatási anyagot jelentettek meg a jogakadémiával kapcsolatban.

Boleratzky Lóránd tanár úr a kommunista diktatúra évtizedei alatt is őrizte a jogakadémia emlékét, és mihelyst erre lehetősége adódott, komoly tanulmányokat jelentetett meg a jogakadémia múltját illetően. Ezek a tanulmányok és Boleratzky tanár úr személyes iránymutatásai komoly segítséget jelentenek a jogakadémia szellemi örökségének feltárásában.

Ezen események közé illeszkedik az a keretmegállapodás is, amelyet 2016-ban a Miskolci Egyetem kötött az Eperjesi Egyetemmel. A megállapodás egyik kiemelt témája az eperjesi jogakadémia örökségének kutatása, mely tevékenységben az Eperjesi Egyetem Szlovákiában kívánja segíteni a Miskolci Egyetem jogi karát. Az 1991-től eltelt időszak kutatási eredményei és eseményei egyúttal időszerűvé tették a Magyar Evangélikus Egyházzal történő kapcsolat fejlesztését is, amellyel kapcsolatban reményeink szerint hamarosan újabb fejleményekről lehet beszámolni. Addig is, a 2016-2017-es tanév fontos évforduló a Miskolci Egyetem jogi karának életében: ekkor ünnepelhetik az Eperjesi Collegium alapításának 350. évfordulóját, és a Miskolcon újraindult jogi oktatás 35. évfordulóját. Az évfordulók megünneplése arra is módot ad, hogy az igazságtalanul feledésre ítélt eperjesi-miskolci jogakadémia tudományos-szellemi öröksége ismételten értékes forrása legyen a magyar jogi oktatás élő szövetének.

AKTUALITÁSOK: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 544 cikkből

 • 700 millió forintos beruházás, növekvő teljesítmény a TS Hungariánál

  700 millió forintos beruházás, növekvő teljesítmény a TS Hungariánál • 2 napja

  2021. június 10. – 700 millió forint értékű beruházással fejlesztjük vasúti járműjavító leányvállalatunk, a Technical Services Hungaria Kft. (TS Hungaria) kapacitásait – jelentette be Kovács Imre, a Rail Cargo Austria Igazgatóságának tagja, a Rail Cargo Hungaria Igazgatóságának elnöke. Hozzátette, az eszközpark bővítését a TS Hungaria szolgáltatásai iránt dinamikusan növekvő piaci igények indokolják: az év első harmadának üzleti forgalma 17%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának mértékét.

 • Újra a világ legjobb egyetemei között a Miskolci Egyetem

  Újra a világ legjobb egyetemei között a Miskolci Egyetem • 2 napja

  Június 8-án vált nyilvánossá a londoni QS cég nemzetközi egyetemi kiválósági rangsora, amin a Miskolci Egyetem először tavaly tűnt fel. A QS a világ százezernél is több felsőoktatási intézménye közül idén 1.300 egyetemet tartott érdemesnek a rangsorban való szerepeltetésre, köztük a Miskolci Egyetemet is.

 • A Miskolci Egyetem új SZMR-e mérföldkő a versenyképesség növelésében

  A Miskolci Egyetem új SZMR-e mérföldkő a versenyképesség növelésében • 7 napja

  A fenntartó és tulajdonos Universitas Miskolcinensis Alapítvány és az intézmény képviselői közötti többkörös, produktív egyeztetések eredményeként létrejött Szervezeti és Működési Rend (SZMR) a szervezeti felépítés funkcionalitásra építő megújításával és a gazdálkodás átalakításával új, a versenyszférára jellemző alapokra helyezi az Egyetem működését. A Miskolci Egyetem új SZMR-e 2021. június 1-jén lépett hatályba.

 • „A nyomozás szerepe a büntetőeljárásban – európai dimenziók” címmel rendeztek konferenciát a Miskolci Egyetemen

  „A nyomozás szerepe a büntetőeljárásban – európai dimenziók” címmel rendeztek konferenciát a Miskolci Egyetemen • 9 napja

  A május utolsó napján megtartott rendezvény célja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmével – elsősorban a nyomozással – kapcsolatos alapkérdések gyakorlatközpontú megvitatása volt a tagállami gyakorlatok bemutatásán keresztül.

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Horváth Zita rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Berényi Barbara

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Oláh Zsófia

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Berényi Barbara, Balázs Zsófia, Fülöp Petra, Hedrich László, Kiss Viktor, Kecsmár Gergő, Molnár Balázs, Rada János, Venczel-Tóth Evelin, Zsiga Bianka, Smolnicki Szilárd, Oláh Zsófia, Siroki Andrea, Somoskői Dóra

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30